Yangın Geciktirici

Cilanın belirlenen parametreler doğrultusunda değerlendirilmesi sonucunda ürünün yangın geciktirme seviyeleri belirlenir.Tüm bu seviyelerin biraraya gelmesi ile cilanın yangına direnç sınıflandırması tespit edilir.Yangına direncin SINIF1(en iyi seviye)'den SINIF4(en kötü svy)'e kadar 4 sınıfı vardır.Ürünün resmi Yangın Geciktirici Sertifikası alabilmesi için Bakanlık tarafından resmi izin verilmiş bağımsız bir laboratuarda test edilmesi gerekmektedir.Bakanlık testin sonuçlarını aldıktan sonra resmi sertifikayı yayınlamaktadır.Yangın geciktirici vernik ile cilalanmış ahşap bir parçanın yangın sırasında nasıl davranacağı,parçasının nasıl imal edildiğine ve diğer hangi malzemelerin kullanıldığına da bağlıdır.

Başlıca ürünleri;

  • Yangın geciktirici dolgu vernik
  • Yangın geciktirici son kat vernik
  • Yangın geciktirici astar
  • Yangın geciktirici boya